Samlingsstund før tur KST – Må legge til sangen Ut på tur

I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur. Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

  • uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
  • bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter
  • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd 

     

Tips til samlingsstund før tur: 

Trafikkopplæring er mer enn å huske regler. For å skape motivasjon og interesse, kan dere involvere barna i tekstskaping og fortellinger – for eksempel: «Trafikk er…», «Hvis jeg fikk bestemme over trafikken…».

Sanger og dikt kan gjøre det lettere å lære huskeregler i trafikken.

  • Lær dere sangen og dansen til  Se og bli sett og øv på å vise denne frem på neste foreldresamlling
  • Lær dere sangen Ut på tur (LENKE MÅ LEGGES INN)
  • Lag et rollespill om hvordan dere opplever trafikken når dere er på tur

 

 

Laster...