Samlingsstund etter tur KST

I rammeplanen står det blant annet at personalet skal:

 • støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket
 • bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer
 • inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter

Snakk med barna om:

 • Hva er kommunikasjon?
 • Hvordan kommuniserer vi i trafikken?
 • Hvilke kommunikasjonsformer bruker vi i trafikken?
  • Tegn, skilt, ord, symboler etc
 • Hvorfor trenger vi å kommunisere i trafikken?

Forslag til aktivitet:

 • Se på bildene dere tok i ute i trafikken legg de utover gulvet.
 • Lag en historie av bildene ved å lime de på et stort papir eller en rull.
 • Skriv gjerne en liten tekst til hvert bilde.

 

 

Laster...