Rollemodeller i trafikken

I trafikken bruker vi mange former for kommunikasjon. Vi bruker språk, kroppsspråk, tekst, tegn og symboler.

Noen ganger kommuniserer vi godt og andre ganger ikke, dette må vi alle øve litt på. Det er mye følelser i trafikken, på godt og vondt. Noen kan hisse seg opp over at bilen foran er for treg eller at forgjengeren gjorde noe han ikke skulle. Vi har alle opplevd noe sånt i trafikken, også barna. Barn observerer  og tar til seg ting som skjer når de ferdes i trafikken. Det kan være fra baksete i bilen, bak på sykkelen eller når de går sammen med en voksen. Vi voksne gjør ikke alltid det som er riktig, og der har vi alle en liten jobb å gjøre. Vi er nemlig rollemodeller til enhver tid, også når det overhode ikke passer å være rollemodell.

«Mari var vant til at det alltid var pappa som kjørte bilen. En dag kunne ikke pappa levere i barnehagen, så mamma leverte og kjørte med bilen. Mamma var ikke så vant til å kjøre bil, og likte det egentlig heller ikke. Men i dag måtte hun. Pappan sa hade på trappen og så kjørte de av gårde. På kvelden spurte Pappan Mari om hvordan det hadde gått når mamma kjørte. Da svarte Mari: Jo, det gikk kjempefint, og vet du hva eller Pappa! Det var INGEN idioter i trafikken i dag»  🙂 

Vi må huske at vi voksne er rollemodeller til enhver tid for egne og andres barn.

Hva er en god rollemodell i trafikken?

  • En som opptrer rolig
  • En som viser hensyn
  • En som følger trafikkreglene
  • En som tar de riktige valgene i trafikken

Gode råd og tips: 

  • Vent alltid på at det blir grønn mann før du går over
  • Se deg godt for til alle kanter før du krysser en vei
  • Opptre rolig og vær tålmodig i trafikken
  • Vis hensyn til andre trafikkanter
  • Kjører eller sykler du må du alltid være observant på fotgjengere
  • Tenk at vi alle skal samspille godt

 

 

 

 

Laster...