Ord og begreper i nærmiljøet

Det er mange begreper i trafikken som kanskje er ukjent for mange barn. Det er også en del begreper og ord som ligner på hverandre.

Når dere ferdes på tur i nærmiljøet og langs veien er nok det meste kjent for barna, men det er ikke alltid de vet hva ting heter. Hva er egentlig et gangfelt? Og hva er et fortau, er det et slags tau?

Sett av tid til å snakke om ting dere ser og opplever når dere er ute å går. Kanskje kan dette være en fin arena for å la barna filosofere rundt ord og begreper som brukes i trafikken.

Trafikale begreper i nærmiljøet: 

 • Vei
 • Fortau
 • Gangfelt
 • Kryss
 • Lyskryss
 • Veioppmerking
 • Gateskilt
 • Fotgjenger
 • Syklist
 • Sjåfør
 • Hensyn

Kanskje er det enda flere begreper om trafikk der dere er?

 

Laster...