Om fagområdet kunst, kultur og kreativitet

Barn kommuniserer inntrykk og uttrykk gjennom kunst, kultur og kreativitet også på området trafikk. Barn lærer når de leker. Ofte gjenforteller de egne opplevelser og bearbeider følelser.
Kunst, kultur og kreativitet kan opptre i mange forskjellige former. Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon

VI har mye kunst og kultur i barnehagen som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Når vi holder på med alt dette er vi også kreative og skapende. Men det er ikke alt vi kan opp leve innenfor barnehagens område, da må vi kanskje ut å gå i trafikken for å komme dit vi ønsker
Når vi er ute på tur med barnegruppen ser vi ofte mye som omhandler kunst, kultur og kreativitet. Det kan være statuer, bygninger, trafikkultur og mye mer. Det kan være lurt å tenke igjennom hva dere kommer til å møte på i løpet av turen. Sett av tid underveis til å filosofere og undre dere sammen om hva dere ser og opplever.

Laster...