Hva er Sirkus Zalto

Mange spør seg, kan sirkus være relevant for trafikkopplæring? Når sirkuset har stopper, må artistene øve før de kan ha forestilling. Det er viktig at de kjenner kroppen sin og kan bruke den uten å skade seg. Trygge trafikanter må også ha god kroppskontroll. Som gående og syklende må vi kunne bråstoppe. På sykkel må vi mestre både balansekunst og koordinering. Derfor er det viktig at det legges til rette for at barn får bruke kroppen aktivt i lek og læring.

Laster...