Lek med bussen

 

Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.

Å lage egne leker er morsomt. Det kan også være med å gi mestringsfølelse og bidra til et enda bedre fellesskap i barnehagen.

En slik lek som denne, der dere leker med bussen dere selv har laget,  vil til en viss grad være voksenstyrt. Den ansatte kan fungere som en igangsetter av leken, og i tillegg bidra inn som en trygg voksne som er med å leker på barnas premisser.

Dere kan feks bruke bussen som en rekvisitt når dere skal leke at dere er på busstur. Da er det jo fint at dere faktisk har vært på en busstur sammen, slik at alle har forutsetninger for å delta aktivt i leken.

Kanskje er det lurt å igangsette en slik lek med kun en liten gruppe barn. Du som voksen hjelper de litt på veien, men lar barna ta over leken etterhvert.

Laster...