Btk 1966-1989

I 1965 mistet 50 barn under syv år livet i trafikken. Trygg Trafikk ønsket å gjøre noe med den dystre utviklingen. Et av grepene var å starte Barnas Trafikklubb, som så dagens lys i 1966.

Materiell i posten

Vi laget materiell med totalt 75 ulike arbeidsark og ni vinyl singelplater hvor onkel Lauritz sang og fortalte til barna. Med i hver sending fulgte det med en orientering til mor og far om hvordan materiellet skulle benyttes.

Ideen var at barna sammen med foreldrene skulle synge, legge puslespill, klippe og lime igjen og igjen, og at barna skulle få vise hva de hadde forstått og lært.

Medlemsboom på 70-tallet

Barnas Trafikklubb fikk omtale i alle landets store aviser og ble beskrevet som et kjempetiltak for å redde småbarns liv.

Medlemsoppslutningen økte raskt og var størst i 1970-årene da ca. 40 prosent av alle landets barn var medlemmer. I 1974 ble klubben evaluert og revidert slik at innholdet viste mer likestilling mellom kjønnene: nå kjørte mor bil og far fulgte til barnehagen.

Laster...