Begrepsavklaring antall rom og form

Barnegruppe ser en politibil på veien. Foto.

Det er mange begreper i trafikken som kanskje er ukjent for mange barn. Det er også en del begreper og ord som ligner på hverandre.

Når vi snakker om skilt er det veldig mange ord og begreper som kan være vanskelige å forstå.

Barnehagen hadde en samtale om trafikkskilt og Emma 4 år sa: «Mamman til Mona er også skilt». 

Det er mange begreper og ord man må lære seg når man er liten og noen ganger kan det være greit å få litt hjelp underveis.

Ord og begreper tilknyttet skilt i trafikken:

  • Skilt
  • Fare
  • Opplysning
  • Fart
  • Gatenavn
  • Sirkel
  • Firkant
  • Trekant
  • Antall
  • Tall

Det er mange ord og begreper barna ikke kan, så la de medvirke i prosessen med å finne ut av hva som kanskje ikke er så klart og lett å forstå.

Laster...