Begrepsavklaring kropp, bevegelse mat og helse

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna:

  • opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt
  • videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper

Når dere er ute på tur bruker barna kroppen mye. For et lite barn kan det være utfordrende å bare skulle gå av og på bussen eller komme seg opp på en litt høy fortauskant.

Ord og begreper dere kan snakk om på tur er for eksempel:

  • Hva er egentlig bevegelse?
  • Hva kan bevege seg?
  • Kan en buss bevege seg?
  • Hvem beveger bussen?
  • Hva er glede? Er vi glade på tur?
  • Er det sundt å gå på tur? Og hvorfor er det sunt for oss?
  • Er det noe som er litt vanskelig når vi går ute i trafikken?

 

 

 

Laster...