Øve i trafikken

Barnehage på vei ut av barnehagen. Foto.

For å kunne oppfylle mye av rammeplanens innhold må dere noen ganger dra til andre steder som biblioteket, museer, skogen og lignede steder. Da må dere kanskje gå i trafikken for å komme dit.

Det er ikke alltid enkelt å ferdes i trafikkerte områder med en hel barnegruppe. Barn har ikke den trafikale kompetansen og erfaringen som vi voksne har. I tillegg er de små og synes ikke så godt i trafikken.

Et lite barn klarer heller ikke bruke sidesynet sitt like godt som en voksne, derfor legger de kanskje ikke merke til at det kommer en bil eller annet kjøretøy. De kan også synes det er vanskelig å høre hvor lyder kommer fra, så vil derfor ikke forstå hvor kjøretøyet kommer.

Barn er impulsive og handler her og nå , de tenker ikke alltid på konsekvenser. Mister de ballen ut i veien, kan de lett løpe rett ut for å hente den. Bare det å gå rett og inn til siden av veien kan være utfordrende for de minste. Derfor skal barn i barnehagealder ikke ferdes alene i trafikkerte områder.

De trenger å øve på å bli gode trafikanter. Vi voksne kan hjelpe de med dette ved å gi de mange opplevelser og erfaringer med å ferders trygt i trafikken.

Barn trenger å øve på de trafikale utfordringene som finnes i nærmiljøet. Disse kan variere veldig fra sted til sted.

Men noen ting går igjen de fleste steder.

På tur barnehagen kan dere øve på å: 

  • Gå langs vei med og uten fortau
  • Stoppe i god avstand til veien før vi krysser over
  • Se seg for til alle kanter før vi krysser over
  • Se og lytte etter biler og andre kjøretøy
  • Få øyekontakt med sjåføren slik at vi vet at vi har blitt sett
  • Gå rett over veien, ikke på skrå
  • Lære enkle trafikkregler 
  • Gå rolig 
  • Ta hensyn

Les mer om trafikk i barnehagen

Laster...