Trafikk og fagområdet Antall rom og form

«Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing.»

Antall, rom og form i trafikken

Dette fagområdet inviterer til å se på skilt, symboler, former og veioppmerking i trafikken. Vi har mange forskjellige trafikkskilt og hver skilt forteller oss noe vi trenger å vite for å ferdes trygt i trafikken.

Til dette fagområdet hører også plassering, orientering og lokalisering. I trafikkbildet ligger det mange muligheter til å snakke om for eksempel størrelser, retninger, foran, bak, ved siden av, over, under, antall, tid, rom, areal og størrelser

Det ligger mye matematisk læring i trafikken. Når vi er ute på tur kan vi finne vi mange forskjellige former. Skilt kan for eksempel være runde, firkantete og trekantet. Vi ser også mange former i forskjellige bygninger og andre gjenstander vi passerer.

Tid er også et fint tema og snakke om når vi er på tur. Vi kan for eksempel ta tiden hvor lenge vi er på tur eller hvor lang tid vi bruker opp en bakke.

Telling er også morsomt, vi kan telle hverandre, hvor mange biler vi ser og kanskje også hvor mange skilt vi passerer. 

Laster...