Læringssti:

Antall, rom og form

Antall, rom og form

Se denne filmen sammen med personalet og la dere bli inspirert av hvordan man kan jobbe med god trafikkultur samtidig som man jobber med fagområdene i barnehagen.

Under ligger forslag til aktiviteter, tips, og ideer til forarbeid, til under turen og til etterarbeid.

Laster...