Barns forutsetninger i trafikken

Denne tv-serien er laget til de voksne, enten de er foreldre, besteforeldre eller jobber i barnehage eller skole. Den handler, som tittelen sier, om barns forutsetninger i trafikken og hvordan disse forutsetningene endres over tid. Det er naturligvis store individuelle forskjeller mellom barn på samme alder, og disse filmene tar kun for seg generelle utviklingstrekk, og hva som er typiske kjennetegn for alderen.

Velg oppgave

Laster...