Barn har naturlig nok ikke den samme evnen, og har ingen autopilot å rette seg etter. Men de vil veldig gjerne lære – og det beste stedet å lære er i felten sammen med en voksen som ønsker å være en god rollemodell.

Barnegruppe krysser veien. Foto.Barn observerer nemlig ting og situasjoner på helt andre måter enn voksne. De har et godt øye for detaljer, men de oppfatter ikke alltid sammenhenger og forstår dermed ikke alltid totalbildet av alt de ser og hører i trafikken.

Det betyr ikke at man som voksen trenger å føle at man må drive aktiv trafikkopplæring hver eneste gang man beveger seg ut i trafikken med barn. Men det kan være lurt å huske det med jevne mellomrom – nettopp fordi man der ute i virkeligheten har en gyllen anledning til å forklare hva man gjør og hvorfor man gjør nettopp det.

Laster...