Ettersom de er små av vekst, er det også vanskelig for dem å se og bli sett på samme måte som voksne. De er heller ikke i stand til å bedømme avstander og farten på biler, og trenger derfor hjelp og opplæring for å bli gode trafikanter.

To barn bak en parkert bil. Foto.Barn lærer best når de er i trafikken sammen med en voksen. Derfor kan det være en god idé for voksne å benytte anledningen når man allikevel er på vei til barnehagen, eller er ute og sykler eller skal en liten tur i butikken sammen. Ved å snakke litt sammen om ting man ser, hører og opplever på veien, utvikler barna etter hvert sin evne til å tenke, vurdere, tolke og forstå ulike trafikksituasjoner.

 

Laster...