Stimulere sansene – lyttelek

Gå til en trafikkert vei, og finn en plass å stå i trygg avstand fra trafikken. Gi barna hver sin lue som de skal trekke nedover øynene. Veksle mellom å lytte, gjette og ta av luen for å se om de gjettet riktig. Be barna lytte etter ulike trafikklyder. Barna kan også gjette om kjøretøyet de hører nærmer seg eller fjerner seg. Kan de høre på lyden om det er en bil som kjører fort eller sakte? Kan de høre om bilen skal stoppe eller øke farten? Hvordan høres det ut når biler bremser opp? Hva betyr det når sjåfører bruker bilhornet?

https://www.youtube.com/watch?v=QMFVmVn76RU

omoss

Laster...