Trygg Trafikk anbefaler at barn ikke bruker hjelm på trehjulssykkel. Barn bruker trehjulssykkel mer som leketøy enn et kjøretøy, og de kan lett glemme å ta av hjelmen når de leker. Under lek kan det skje at stroppene på hjelmen setter seg fast og barna dermed kan bli kvalt. I tillegg er sjansen for å falle av og slå hodet relativt liten.

Laster...