Hvordan sikre barn i bybuss?

Barnehager som skal på tur med barna bør:

  • ikke bruke bybusser hvis ruta går på veier der fartsgrensen er over 50 km/t.
  • plassere barna i hvert sitt sete, ikke la dem stå i bussens midtgang.

Trygg Trafikk ser at disse anbefalingene medfører praktiske problemer for barnehager og foreldre som ønsker å transportere de minste barna i buss. Vi mener likevel at her må hensynet til sikkerhet gå foran fremkommelighets- og transportbehov.

Laster...