Noen barnehageforsikringer dekker barnet i alt det foretar seg i barnehagen, alt fra lek til transport med privatbil. Det er viktig å huske på er at det er sjåføren som har ansvaret for at bilen er i forskriftsmessig stand, og at alle passasjerer under 15 år er sikret riktig etter lovverket. Forsikringsordningene varierer. Vi anbefaler at dere setter dere godt inn i barnehagens forsikringsvilkår. Ta også teamet opp på personalmøte og med samarbeidsutvalget i barnehagen. Finn gode løsninger sammen.

Laster...