Er det greit at barnehagen bruker sykler med to hjul inne på barnehagens område?

Vi anbefaler at barnehagen lar barna bruke tohjulssykkel på et avgrenset og skjermet område. Bruk hjelm på tohjulssykkel. Det må alltid være en voksen som passer på at de ikke sykler andre steder slik at de kan skade seg selv og andre. Den voksne må også passe på at de tar av sykkelhjelmen når de er ferdige med syklingen og går over til annen lek.

Laster...