Gjennom godkjenningsordningen stilles det en rekke krav til barnehagene. Dette spenner over alt fra rutiner på turer til fots, rutiner for adferd på parkeringsplassen og til foreldre og ansattes kunnskap om sikring av barn i bil .

Å dra i samme retningTrafikksikker_barnehage_stempel LOGO 400x400

Målet med godkjenningsordningen er ikke å tilføre enda mere arbeid til barnehagene. Tvert imot sørger godkjenningsordningen for å sette alt som allerede blir gjort i et felles og oversiktlig system, samtidig som det tilfører ny informasjon og lærdom. Målet med Trafikksikker Barnehage-konseptet er å etablere gode trafikale holdninger og verdier på et så tidlig stadium som mulig, i det som forhåpentlig vis blir et langt og innholdsrikt livsløp.

Du får mer informasjon om hvordan din barnehage kan bli en Traikksikker Barnehage på disse sidene.

Laster...