Barnas Trafikklubb
- et trafikkunivers for
store & små!

Barnas trafikklubb er gratis og åpen for alle. På forsiden finner dere en strømmeside med enkel tilgang til alt nytt innhold. Vi oppfordrer alle ansatte i barnehage og skole til å gjøre seg kjent med støtteressursene som er laget til hver tv-serie. Vi håper at innholdet inspirerer dere voksne å ha mange gode samtaler om trafikkopplæring med barna.

Trafikksikkerhet i barnehagen

Med Barnas Trafikklubb ønsker vi å støtte dere i arbeidet med å integrere trafikk på en naturlig måte i årsplanen og foreldresamarbeidet. Målet er å øke barns forståelse for hva som er trygt og farlig i trafikken – på en måte barna synes er morsom.

Trafikk gjennom årstidene

I tillegg til å ha en strømmeforside hvor alt innhold ligger lett tilgjengelig, oppfordrer vi alle voksne til å lære opp barnehagebarn og småskolebarn ute i trafikken.

For barnehagepersonalet har vi strukturert innhold etter årstidene med seks faste temaer som går igjen, totalt 24 oppdrag som er beregnet på barnehagebarn:

  • Kryssing av vei
  • Gå langs vei
  • Trygt eller farlig
  • Sanser
  • Trafikkregler
  • Sikkerhetsutstyr

På denne måten gjennomgår dere de samme temaene, men med forskjellige oppdrag til forskjellige årstider. Det gir mulighet for repetisjon og variasjon. I tillegg til de faste trafikktemaene for hver årstid har vi laget egne oppdrag til de eldste barna som går siste året i barnehagen. Det er ett oppdrag til skolestarterne for hver årstid

Les om det pedagogiske opplegget

Lyset

Lyset er helten i Barnas Trafikklubb. Han dukker opp i ulike trafikksituasjoner og viser hva som er trygt og smart å gjøre.

Lyset kan ta alles perspektiver og gi gode råd og huskeregler.

Råd & tips

Laster...