Med Barnas Trafikklubb ønsker vi å støtte dere i arbeidet med å integrere trafikk på en naturlig måte i årsplanen og foreldresamarbeidet. Målet er å øke barns forståelse for hva som er trygt og farlig i trafikken – på en måte barna synes er morsom. Klubben følger årstidene med seks faste temaer i hver årstid, totalt 24 oppdrag.

Bli medlem eller

Jobb systematisk med trafikksikkerhet og trafikkoppdragelse i barnehagen

Med Barnas Trafikklubb ønsker vi å støtte dere i arbeidet med å integrere trafikk på en naturlig måte i årsplanen og foreldresamarbeidet. Målet er å øke barns forståelse for hva som er trygt og farlig i trafikken – på en måte barna synes er morsom. Klubben følger årstidene med seks faste temaer i hver årstid, totalt 24 oppdrag.

Trafikk gjennom årstidene

Klubbens innhold er strukturert etter årstidene med seks faste temaer som går igjen, totalt 24 oppdrag:

  • Kryssing av vei
  • Gå langs vei
  • Trygt eller farlig
  • Sanser
  • Trafikkregler
  • Sikkerhetsutstyr

På denne måten gjennomgår dere de samme temaene, men med forskjellige oppdrag til forskjellige årstider. Det gir mulighet for repetisjon og variasjon. I tillegg til de faste trafikktemaene for hver årstid har vi laget egne oppdrag til de eldste barna som går siste året i barnehagen. Det er ett oppdrag til skolestarterne for hver årstid

Lem om det pedagogiske opplegget

Lyset

Lyset er helten i Barnas Trafikklubb. Han dukker opp i ulike trafikksituasjoner og viser hva som er trygt og smart å gjøre.

Lyset kan ta alles perspektiver og gi gode råd og huskeregler.

Bli medlem i Barnas Trafikklubb - helt gratis

Det er gratis å være medlem i Barnas trafikklubb. Som medlem får dere tilgang til oppdrag og aktiviteter. Dere vil også motta nyhetsbrev med informasjon om oppdateringer i klubben. Trygg Trafikk anbefaler at dere lager en profil for hver avdeling i barnehagen.

Bli bedre kjent med Lyset ved å se filmen om han her.

Råd & tips

Meld på vårt nyhetsbrev

Laster...