Tips til årsplansarbeid

Tips til årsplansarbeid

Det er nærliggende å tenke på de tre områdene Kropp, bevegelse og helse, Natur, miljø og teknikk og ikke minst Nærmiljø og samfunn, men også språk og begreper inngår som en sentral del av trafikkopplæringen. Barnehagens nærmiljø er en del av læringsmiljøet.

Dere har ansvar for barnas sikkerhet på turer, og mye av trafikkopplæringen skjer gjennom å etablere gode rutiner.

• Følg Barnas Trafikklubb som en integrert del av årsplanarbeidet dere allerede har planlagt.
• Legg inn seks oppdrag til hver årstid – for eksempel en gang i uken over en periode dere likevel skal ut på tur med barnehagen.
• Hold klubbmøter samme dag som dere gjennomfører oppdragene, slik at det blir kort tid mellom praktisk og teoretisk læring.
• Informer om Barnas Trafikklubb på et foreldremøte og gjennom foreldreskriv. Eksempler finner du her.
• Lag klare, gode rutiner for turer i barnehagens regi og gjør disse kjent for alle, både ansatte, foreldre og barn.
• Vær fleksibel og utnytt de situasjonene som naturlig oppstår når dere er på tur.
• Husk at barn gjør det vi gjør – vær en god rollemodell!

 

 

Laster...